VPIS in VADNINA

DOKUMENTI

WORD: Izjava o varstvu podatkov

PDF: Izjava o varstvu podatkov

***”Vse člane prosimo, da natisnejo in izpolnijo nove pristopne izjave, ter jih oddajo trenerju”.***

ZAPISNIKI SESTANKOV

CENIK 2023

ČLANARINA 20.00 €

Plača se ob vpisu atleta v atletsko šolo ali klub za tekoče leto

Na začetku novega koledarskega leta v mesecu januarju vsi atleti n člani kluba (s pripisom članarina).

 

VADNINA

Atletska šola (letnik 2014 in mlajši)

Treningi 2-krat tedensko

Vadnina se plačuje 9 mesecev

Trener Sabina

VADNINA 20.00 €

Pionirji U12 letnik (2012 in 2013)

Treningi 3 krat tedensko

Trener Miša

VADNINA 30.00 €

 

Pionirji U14, U16 (letniki 2010, 2011, 2008, 2009)) in mlajši, ki so pri spodaj omenjenih trenerjih

Treningi 3-krat tedensko

Trenerji Andrej, Dejan in Diana

VADNINA 35.00 €

Mlajši, starejši mladinci in člani

Letnik 2007 in starejši ter mlajši, ki trenirajo pri spodaj napisanih trenerjih

Treningi 4 do 5-krat in tudi večkrat na teden

Trenerji Tone, Tiberij

VADNINA 40.00 €

Vadnina se lahko plačuje mesečno na TRR kluba, lahko pa po računu, ki se izda 3-krat letno po 4 mesece skupaj.

VADNINA SE PLAČUJE 12 MESECEV

 

Cene veljajo za leto 2023 oziroma, do spremembe cen.

 

Kontaktna številka za nejasnosti

041 383 261 Majda

 

Murska Sobota 14. 3. 2023 

 Majda Koren

Predsednik AK Pomurje